SNUGGLES.EE VEEBIPOE KASUTUSTINGIMUSED

 

1. Kasutustingimuste kehtivus

1) Kasutustingimused kehtivad www.snuggles.ee veebipoest ostja (edaspidi Klient) ja ettevõtja KP Smart Connections OÜ (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.snuggles.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
3) Veebipood www.snuggles.ee jätab endale õiguse teha kasutustingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.snuggles.ee.

2. Hinnainfo

1) Kõik veebipoes www.snuggles.ee  toodud hinnad on Eurodes.
2) Toodete hinnale lisandub tellimuse vormistamise käigus Kliendi poolt valitud tarneviisile vastav kohaletoimetamise tasu. Tarneviis valitakse ning kohaletoimetamistasu arvutatakse ostukorvis.

Kauba pakiautomaati tellimisel Eesti siseselt lisandub transpordi kulu  S suuruses kapile 2,82€.
 
3) Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.
4) Veebipood www.snuggles.ee jätab endale õiguse teha müügihindades ja -tingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.snuggles.ee.
5) Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

3. Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.
2) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad ning valige Teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Tellimuse eest saate tasuda mugavalt pangalingi kaudu (Swedbank, SEB, Sampo, Nordea vm) euromaksena. Kontrollige veelkord andmed ning vajutage nuppu “Kinnita tellimus”. Seejärel kuvatakse ekraanile kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega arve.
3) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
4) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel 10.00−18.00. Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.
5) E-poel on õigus lepingust taganeda või tellitud toode jätta üle andmata, kui kaup on laost otsa saanud või kuvatud valesti süsteemivea tõttu. Kliendi tellitud toote puudumisel tühistab Veebipood tellimuse. Tellimust võib tühistada nii osaliselt kui täielikult. Tühistatud tellimusest informeeritakse koheselt Klienti. Osalise tühistamise korral võib Veebipood küsida Kliendi soove ülejäänud tellimusega ümberkäimiseks – kas see lähetada või samuti tühistada.

4. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub Veebipood andma Kliendile üle Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Kliendile, Klient aga kohustub Veebipoele tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
2) Müügileping jõustub pärast Kliendi tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

5. Kohaletoimetamine

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Veebipood tellimuse hiljemalt kahe tööpäeva jooksul ning annab selle kohaletoimetamiseks üle Kliendi poolt valitud logistikapartnerile. Üleandmise hetkest kulub tellimuse kliendi poolt valitud pakiautomaati jõudmiseks 1-3 tööpäeva.
2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.
3) Veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.

6. Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Kliendil õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.
2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peab Klient käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
3) Kauba tagastamiseks tuleb Kliendil saata vastavasisuline avaldus e-posti aadressile info@snuggles.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
4) Klient peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale, kasutades selleks tähitud teenust. Ettevõtjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on toote tagastanud või esitanud tõendi toote tagastamiseks üle andmise kohta postiasutusele.
5) Veebipood tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Kliendile hiljemalt 14 päeva möödumisel kõik Kliendilt lepingu alusel saadud tasud, muuhulgas Kliendi kasutatud eseme kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui Klient on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Kliendile tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.
6) Tagastamisega seotud kulud kannab Klient.

7. Vääramatu jõud

1) Veebipood ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Pretensioonide esitamise kord

1) Veebipood vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni ühe kalendrikuu jooksul, alates kauba üleandmisest Kliendile.
2) Kliendil on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt ühe kalendrikuu jooksul Veebipoe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Veebipood ja Klient omavahel kokku. Parandamise kulud katab Veebipood.
5) Veebipood ei vastuta Kliendi süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@snuggles.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus, võimalusel ka foto.
7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud ühe kalendrikuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
9) Kliendil on õigus nõuda Veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, Kliendile on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

9. Kliendi õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

1) Kui Veebipood on keeldunud Kliendi kaebust lahendamast või Klient ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Klient võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitsekomisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.
 
Snuggles.ee tellimuste postitamime on peatatud 23.-30.04.2022. Vabandame!
Sulge

Ostukorv on tühi

Vahesumma:
Mine ostukorvi Jätka ostmist